Výtvarné umenie

Bohatú zbierku výtvarného umenia Balneologického múzea tvorí jedinečná galéria diel súčasného nášho a svetového výtvarného umenia, ktorá bola vytvorená na Medzinárodných maliarskych sympóziách v Moravanoch nad Váhom v období od roku 1967 až do súčasnosti. Diela vytvorené v jednotlivých ročníkoch tvoria kolekciu predstavujúcu viac ako 400 obrazov, patriacich do zbierkového fondu múzea, ktoré je od roku 1987 usporiadateľom sympózia spolu s Fondom výtvarných umení. História moravianskeho maliarskeho sympózia má bohatú tradíciu. V jesenných mesiacoch roku 1967 sa v ateliéroch neskororenesančného kaštieľa v Moravanoch nad Váhom zišli mladí nadšení výtvarníci Rudolf Krivoš, Bohuslav Kuľhavý, Alexander Eckerdt, Alojz Klimo, aby spolu s Milanom Laluhom, vedúcou osobnosťou podujatia založili tradíciu sympózia. Vzniklo tak, svojho druhu jedinečné sympózium maliarov, ktorého zmyslom je dlhodobé tvorivé stretávanie sa umelcov rôznych krajín, kde pri vzájomnej konfrontácii, sledovaní procesu hľadania a premien tvorby, vo vzájomných diskusiách a besedách o umení, nachádzajú nové inšpirácie a nové priateľstvá. Po roku 1970 sa mohli sympózií zúčastňovať len umelci zo socialistických krajín. Na sympóziu sa objavili i umelci, ktorí svojou tvorbou významne ovplyvnili slovenskú výtvarnú modernu (predstavitelia tzv. Skupiny Mikuláša Galandu, Skupina 4…)

Po roku 1989, keď sa hranice otvorili aj smerom na západ, sympózium sa opäť stalo medzinárodným v pravom slova zmysle. Za 40 rokov existencie tohto podujatia sa vystriedalo v ateliéroch moravianskeho kaštieľa 162 výtvarných umelcov z 23 krajín, ktorí tu zanechali viac ako 400 diel, ktoré v súčasnosti tvoria ťažisko zbierkového fondu výtvarného umenia múzea. V sympoziálnej zbierke sú zastúpené takmer všetky žánre – krajinomaľba, figurálna i portrétna maľba, zátišie, abstraktné kompozície i voľné kreácie umelcov zaznamenané pastelom, temperou, akvarelom, kombinovanou technikou i tradičnou olejomaľbou. Zbierku možno rozčleniť do troch skupín. Prvú predstavuje slovenské a české maliarstvo, kde patria diela dnes už renomovaných výtvarníkov, ktorí zaujímajú významné miesto vo vývoji moderného slovenského a českého maliarstva, ako napr. M. Laluha, M. Paštéka, A. Eckerdt, A. Klimo, J. Filo, R. Krivoš, F. Studený, B. Kuľhavý, J. Šturdík, O. Opršal, I. Kolčák, M. Tvrdoň, V. Popovič, M. Studený, J. Berger, P. Bley, M. Velba, J. Knil. Z českých maliarov spomenieme P. Navrátila, B. Matejíčka, P. Vavrysa, M. Brooša, J. Grimma a i. Slovenské výtvarníčky zastupujú J. Čihánková, O. Bartošíková, M. Štrbíková, D. Gladišová a i.

Druhá skupina výtvarných diel pochádza od predstaviteľov východoeurópskeho a ázijského maliarstva. Patria sem diela maliarov z bývalých socialistických krajín (bývalého Sovietskeho zväzu, východného Nemecka, Bulharska, Poľska, Maďarska, Rumunska, Kuby, Číny a Vietnamu). Tretiu skupinu tvoria diela maliarov zo západnej Európy a USA.

V zbierke výtvarného umenia sú zastúpené aj diela výtvarníkov žijúcich a pôsobiacich v Piešťanoch L. Jakubčíka, A. Kajlicha, C. Krčmára, E. Pauloviča, F. Pekára, M. Polonského, I. Polonského, M. Šuľanovej ale i neprofesionálnych výtvarníkov z Piešťan (napr. P. Nosálka, Š. Šumichrasta, J. Veselej).

Balneologické múzeum nemá možnosť trvalo prezentovať diela výtvarného umenia a preto tak robí na príležitostných a jubilejných výstavách.

Podporujú nás