Žlnay, Stanislav: Komu asi prvému zazvoní? Príbeh farára a starostu mesta Piešťany Alexandra Šindelára

Alexander Šindelár, kňaz, farár, narodený 23. 2. 1888 v obci Čeklís (dnešné Bernolákovo) od roku 1913 pôsobil ako farár v Malženiciach. Bol členom správneho výboru Spolku sv. Vojtecha a redaktorom Pútnika svätovojtešského. Od roku 1930 bol farárom v Piešťanoch a od roku 1936 dekan piešťanskej farnosti. V roku 1931 bol zvolený za starostu Piešťan (vo funkcii do roku 1938). V čase hospodárskej krízy sa výrazne zaslúžil o budovanie mnohých významných stavieb (okresný úrad, nová budova ľudovej školy, asfaltovanie ulíc, výstavba vodovodu a kanalizácie v meste, elektrifikácia, vybudovanie nového obecného cintorína a regulácia potoka Dubová), čím sa snažil o zlepšenie postavenia obyvateľov Piešťan. Výrazne sa angažoval hlavne v sociálnej oblasti a v časoch veľkej hospodárskej krízy organizoval dobročinné akcie pre nezamestnaných a chudobných. Zaslúžil sa o založenie reálneho gymnázia v Piešťanoch. Bol politicky činný v HSĽS kde patril k umiernenému krídlu. Od roku 1940 sa prestal politicky angažovať a sústredil sa na pastoračnú činnosť. V roku 1947 – na Dušičky 2. novembra bol zastrelený na svojej fare v Piešťanoch neznámymi páchateľmi a vražda nebola nikdy vyšetrená.

Vydalo Balneologické muzeum Imricha Wintera 2017, formát A5, 2 farebné obrázky na obálke, 34 čiernobielych fotografií.

Rozsah 96 strán. Náklad 500 výtlačkov. Cena 5,- €

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami