Ukradnuté cenné zbierkové predmety

Dňa 26. novembra 2016 boli z Balneologického múzea v Piešťanoch dvomi páchateľmi mužmi ukradnuté cenné zbierkové predmety z mladšej doby rímskej.
Prosíme verejnosť, zberateľov, odborníkov ale i laikov o poskytnutie akýchkoľvek údajov vedúcich k odhaleniu páchateľov a nájdeniu odcudzených predmetov, alebo vráteniu predmetov. V prípade poskytnutia takýchto údajov a zaistenia či vrátenia odcudzených predmetov bude poskytnutá adekvátna odmena.


Kontakt: 0902618740, 033/7722875.

On November 26, 2016 were from the Balneological Museum, Piešťany Slovak Republic two men perpetrators stolen valuable collection items from the younger Roman period.
Please the public, collectors, professionals as well as lay people to provide any information leading to the discovery of offenders and finding stolen objects, or the return of objects. In the case of the provision of such data and ensuring or returning the stolen objects will receive adequate remuneration.


Contact: 0902618740, 033/7722875,

krupa.vladimir@zupa-tt.sk

1. zlatý prsteň, mladšia doba rímska, lokalita Krakovany
Ring, Grave I, 1933, A-2816, Balneological Museum in Piešťany

2. strieborná pozlátená motýľovitá spona
Clasp, Grave II, 1939, A-796, Balneological Museum in Piešťany

3. strieborná pozlátená motýľovitá spona
Clasp, Grave II, 1939, A-797, Balneological Museum in Piešťany

4. jedna kópia striebornej pozlátenej motýľovitej spony
Copy of the Clasp, Grave II, 1939, A- A-2465, Balneological Museum in Piešťany..