Okno do spomienky

Srdečne Vás pozývame na nádhernú výstavu fajansy s názvom Okno do spomienky

Kolekciu – celú zbierku už nežijúceho piešťanského zberateľa Konela Duffeka tvorí 230 kusov artefaktov pričom väčšinu z nich tvoria džbány, až 112 kusov.

V súbore džbánov, džbánov typu sova, čepákov a krčahov, ktorý tvorí približne polovicu súboru je časť datovaná a zaberajú časový úsek od roku 1797 (61) až po začiatok 20. storočia – rok 1921 (28). Najstarší kus je z roku 1797, ďalšie sú datované do roku 1810, do 20. rokov 19. storočia. Ďalšie sú datované do 40. rokov 19. storočia, do konca 50. a začiatku 60. rokov 19. storočia. Ďalšie, ktoré sú datované pochádzajú zo začiatku a konca 70. rokov 19. storočia a z 80. rokov 19. storočia, jeden zo záveru 19. storočia (1898) a najmladšie vročenie, ktoré na džbánoch nachádzame je rok 1921. Niektoré džbány okrem vročenia nesú aj meno majiteľa.

Výzdobu tvoria kvetinové, rastlinné a geometrické motívy a ich rôzne kombinácie a štylizácie. Oveľa menej početné sú džbány zdobené námetmi architektúry, motívmi figurálnymi – postavami ľudí či zvieratami. Taniere predstavujú v zbierke druhú najpočetnejšiu skupinu artefaktov. Sú zdobené rôznymi motívmi – figurálnymi, rastlinnými, geometrickými a tiež ich vzájomnými kombináciami. V súbore sú 30 kusmi zastúpené misy a misky. Sú zdobené rôznymi motívmi – predovšetkým motívmi rastlín a kvetov a v malom množstve figurálnymi či architektonickými. Výzdobou ojedinelá je 2-uchá misa s motívom ukrižovaného Krista.

Súbor sväteničiek tvorí 13 sväteničiek, ktorú sú zdobené postavami stvárnenými v nízkom reliéfe – postavou svätca a maľovanou štylizovanou rastlinnou výzdobou, reliéfom Panny Márie s Ježiškom. Väčšiu skupinu predmetov, ktoré sú dielom súčasných výtvarníkov predstavuje 18 kusov ozdobných keramických kachlíc. Dva kusy sú dielom neznámeho autora, autorom ostatných kachlíc je keramikár Jozef Franko.

Výstavné priestory múzea, Vila dr. Lisku, Štefánikova 1, Piešťany. Prídite a neoľutujete!

Termín podujatia

od 7. decembra 2023 do 10. marca 2024

Podporujú nás

Mohlo by vás zaujímať

Dalšie výstavy